PRACTICES

Lao Động & Việc Làm

Pháp luật và các quy định về lao động tại Việt Nam không chỉ đang trong quá trình thay đổi liên tục, mà còn kết hợp phức tạp giữa những quy định bắt nguồn từ quan điểm pháp luật của xã hội chủ nghĩa (chủ yếu hướng đến bảo vệ người lao động), và việc áp dụng có điều chỉnh những Hiệp định quốc tế (như việc yêu cầu thành lập công đoàn).  Đối với các doanh nghiệp nước ngoài thành lập pháp nhân tại Việt Nam, đó có thể là một thách thức trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về lao động tại nước sở tại, ngay cả khi doanh nghiệp hoàn toàn có ý thức tuân thủ pháp luật.

Dù doanh nghiệp cần tư vấn pháp lý để chủ động tuân thủ pháp luật tại Việt Nam hoặc cần chuyên gia thương lượng và luật sư biện hộ để giải quyết các tranh chấp về lao động và việc làm một cách hiệu quả nhất, Lê & Trần có thể đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp hướng đến kết quả như mong muốn.