TUYỂN DỤNG

Vị trí đang tuyển dụng

Người có đạo đức và tài năng luôn là giá trị cốt lõi của Lê & Trần. Lê & Trần là một trong những nơi làm việc tốt nhất trong ngành luật, Lê & Trần áp dụng những giá trị cao cấp cùng với văn hóa làm việc, tư duy quốc tế và đảm bảo công bằng cho tất cả nhân viên. Lê & Trần đề nghị mức lương tốt cùng với các phúc lợi cao nhất như các khoản trợ cấp và bảo hiểm mà bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi làm việc lâu dài với Lê & Trần. Bạn sẽ được làm việc trong môi trường vui vẻ và năng động ở Lê & Trần, cùng với các chương trình đào tạo chất lượng để trở thành một luật sư xuất sắc hàng đầu.