CHUYÊN MÔN

Tranh Tụng & Giải Quyết
Tranh Chấp Thương Mại

Bất cứ khi nào có tranh chấp xảy ra đều có thể gây ra lãng phí về thời gian & nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc chuyên tâm phục vụ khách hàng của mình để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Tại Lê & Trần, chúng tôi cam kết sẽ luôn lắng nghe những bận tâm của khách hàng, sẵn sàng đại diện cho khách hàng trong bất cứ quy trình giải quyết tranh chấp nào để khách hàng có thể tập trung quản lý điều hành công việc kinh doanh của mình.