BÌNH LUẬN

Quy định pháp luật mới của Bộ luật Lao động 2019

Tháng Ba 03, 2020 Lao Động & Việc Làm

Bộ luật Lao động mới (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) có nhiều thay đổi đáng chú ý, chẳng hạn như: đơn giản hóa loại hợp đồng lao động, không cho phép sử dụng phụ lục để gia hạn thời hạn của hợp đồng lao động, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động, cho phép thử việc 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp, tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, và một số thay đổi khác liên quan đến kỷ luật lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.  Bài viết này tổng hợp một số quy định nổi bật của Bộ luật Lao động mới để giúp bạn có sự chuẩn bị tốt cho các thay đổi sắp có hiệu lực này.

Bản quyền của tài liệu này thuộc sở hữu độc quyền của Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Không được sao chép, phát tán hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào của tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, bao gồm sao chụp, ghi chép hoặc các phương thức thủ công hoặc điện tử khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và sẽ ngay lập tức thực hiện mọi hành động tố tụng pháp lý (hình sự, dân sự và thương mại) theo các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế để xử lý (các) hành vi vi phạm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.