BÌNH LUẬN

Sơ Đồ Quy Trình Tố Tụng

Tháng Mười Hai 10, 2019 Tranh tụng tại Tòa án

Hiểu rõ về quy trình tố tụng của tòa án là điều kiện thiết yếu để thắng một vụ kiện. Bạn cần biết thời gian biểu và lộ trình để luôn chủ động trong suốt quy trình tố tụng và sử dụng hiệu quả các quyền của mình. Bạn cũng luôn cần phải biết các bước tiếp theo cho vụ việc của mình và các thời hạn liên quan để chuẩn bị các chiến lược tương ứng.  đồ của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước quan trọng trong quy trình tố tụng tại tòa án ở Việt Nam, từ lúc nộp đơn khởi kiện cho đến phiên tòa sơ thẩm và cả quy trình kháng cáo.

Đọc và Tải xuống “Sơ đồ Quy trình Tố tụng”

Tác giả: Stephen Le , Derek Phan

Bản quyền của tài liệu này thuộc sở hữu độc quyền của Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Không được sao chép, phát tán hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào của tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, bao gồm sao chụp, ghi chép hoặc các phương thức thủ công hoặc điện tử khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và sẽ ngay lập tức thực hiện mọi hành động tố tụng pháp lý (hình sự, dân sự và thương mại) theo các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế để xử lý (các) hành vi vi phạm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.