BàO CHữA HìNH Sự

Bào chữa Hình sự

Tự hào là Công ty Luật hàng đầu Việt Nam về tranh tụng, LeTran tham gia giải quyết tất cả các lĩnh vực pháp lý, trong đó, hình sự là một lĩnh vực đặc biệt được quan tâm, nhất là các vụ việc hình sự có yếu tố nước ngoài.

Khác với các lĩnh vực về thương mại, dân sự, hành chính, nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức trong các vụ việc hình sự được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước.

Hầu hết thân chủ của chúng tôi đều trong trạng thái lo lắng cực độ khi nhận được Giấy triệu tập hay phải làm việc trực tiếp với Cơ quan điều tra.  Đặc biệt, khi phải đối mặt với các quyết định tố tụng hình sự như tạm giữ, tạm giam, tạm hoãn xuất cảnh, v.v, họ không biết phải làm gì, không biết quyền và nghĩa vụ của mình như thế nào và hậu quả pháp lý ra sao.

Bảo vệ thân chủ là nhiệm vụ cao cả của chúng tôi.  Với kinh nghiệm 9 năm tham gia tranh tụng, chúng tôi đã bảo vệ cho thân chủ từ giai đoạn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cho đến kết thúc điều tra, truy tố và xét xử.  Qua đó, chúng tôi đã giúp thân chủ giải tỏa các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế khi đủ điều kiện luật định.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực trong các hoạt động thu thập chứng cứ gỡ tội, phản biện đối với chứng cứ buộc tội, đề nghị Cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự cho thân chủ của chúng tôi.

Năm 2019, chúng tôi đã tổ chức thành công Hội thảo phân tích chuyên sâu về “Quyền và Nghĩa vụ của Người nước ngoài trong Tố tụng Hình sự” tại Amcham Việt Nam, hướng dẫn cụ thể về các tình huống thực tế mà người nước ngoài sẽ phải đối mặt khi trở thành người tham gia tố tụng trong một vụ việc hình sự tại Việt Nam.

Bằng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, chúng tôi luôn củng cố niềm tin và bảo vệ thân chủ một cách tốt nhất, giúp họ vượt qua mọi khó khăn và giảm nhẹ hậu quả pháp lý phải gánh chịu.

(Amcham: Criminal Proceedings: Foreigners’ Rights And Obligations)

Bạn cần hỗ trợ về vấn đề bào chữa hình sự? Hãy đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với chúng tôi.