CHUYÊN MÔN

Tranh tụng tại Toà án

Nền tảng thành lập của LeTran là chuyên môn tranh tụng tại toà án, được dẫn dắt bởi Luật sư Lê Hoàng Chương (Stephen), LeTran đã khẳng định là công ty luật tranh tụng hàng đầu tại Việt Nam và được hơn 40 tập đoàn nước ngoài công nhận về sự xuất sắc trong lĩnh vực này.

Chúng tôi tin rằng mọi vụ việc tranh chấp đều phải giải quyết trên pháp luật, chứng cứ và lý luận; chiến lược và hệ thống chiến thuật, kỹ thuật tranh tụng được xây dựng dựa trên nền tảng này một cách vững chắc thì sẽ luôn đem lại một kết quả công bằng và đúng với bản chất của vụ việc. Do đó, triết lý tranh tụng của chúng tôi là tập trung giúp thân chủ của chúng tôi xây dựng vụ kiện hoặc luận điểm bảo vệ dựa trên nền tảng pháp luật, chứng cứ và lý luận.  Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp, chúng tôi am hiểu sâu sắc những gì cần phải làm và không nên làm để bảo vệ tính công bằng và giành thắng lợi cho thân chủ của chúng tôi.

Chiến lược tranh tụng:

Chúng tôi hiểu rõ mục tiêu và những lợi ích của khách hàng trong một vụ án, việc đề ra chiến lược tranh tụng phù hợp với mục tiêu của khách hàng là cực kỳ quan trọng để đảm bảo giữ vững những lợi ích chính đáng cho khách hàng.

Chiến thuật tranh tụng:

Trong mỗi vụ án, để thực hiện được chiến lược tranh tụng cho toàn bộ vụ án, cần có các chiến thuật tranh tụng phù hợp trong từng giai đoạn của vụ án, chiến thuật tranh tụng sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh trong mỗi giai đoạn giải quyết vụ án để phục vụ cho việc đảm bảo mục tiêu của chiến lược tranh tụng. Chiến thuật tranh tụng đòi hỏi sự sáng tạo, cẩn thận và bình tĩnh trong suốt quá trình thực hiện để tránh những sai lầm trong việc cung cấp tài liệu, thông tin hoặc rơi vào cạm bẫy mà bên đối lập tạo ra nhằm tác động đến sự công bằng tư pháp của tòa án cũng như sự thật của vụ việc.

Kỹ thuật và kinh nghiệm tranh tụng:

Trong suốt quá trình giải quyết vụ án, chúng tôi luôn suy xét cẩn thận các kỹ thuật và kinh nghiệm áp dụng trong quá trình tố tụng để tránh ảnh hưởng đến mục tiêu đã đề ra cho từng chiến thuật tranh tụng và cho cả chiến lược tranh tụng.

Các lĩnh vực tranh tụng mà chúng tôi thực hiện:

Tranh chấp xây dựng;

Tranh chấp giữa các cổ đông;

Tranh chấp thỏa thuận hợp tác, đầu tư, mua bán cổ phần;

Tranh chấp về trách nhiệm của người quản lý công ty;

Tranh chấp các loại hợp đồng thương mại, dân sự;

Tranh chấp mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;

Tranh chấp lao động;

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm;

Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; và

Yêu cầu xin lỗi, bồi thường do uy tín, danh dự bị xâm hại.

Theo yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, LeTran đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ (AmCham – Vietnam) tổ chức các hội thảo về giải quyết tranh chấp như sau:

Chiến lược tranh tụng để thắng (Winning Litigation Strategies)

Thi hành án tại Việt Nam (Judgement enforcement in Vietnam)

Chứng cứ trong giải quyết tranh chấp thương mại (Evidence in Commercial Dispute Resolution)

Tranh chấp Xây dựng (Construction Litigation)

Tranh chấp Cổ đông (Shareholders Dispute)

Giải quyết Tranh chấp Lao động (Employment Dispute Resolution)

 

Bạn cần hỗ trợ về vấn đề tranh tụng tại tòa án? Hãy đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với chúng tôi.