CHUYÊN MÔN

Phá sản & Tái cấu trúc

Là số ít công ty luật am hiểu và chuyên sâu trong lĩnh vực phá sản & tái cơ cấu doanh nghiệp tại Việt Nam, LeTran đang đại diện cho các tập đoàn đa quốc gia trong việc giải quyết các quan hệ giữa công ty con tại Việt Nam với các chủ nợ cũng như đại diện trong việc thương lượng với các nhà đầu tư tiềm năng để tái cơ cấu lại các doanh nghiệp này.

Trong thủ tục phá sản, chúng tôi hiểu rõ các thời điểm then chốt để xác định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị yêu cầu phá sản và các chủ nợ, cũng như vai trò của các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, các biện pháp bảo toàn tài sản doanh nghiệp, phương thức thanh toán, định giá tài sản doanh nghiệp và các giải pháp để tránh bị truy cứu trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp khi toà án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản.

Hơn nữa, hầu hết các doanh nghiệp không muốn bị rơi vào trạng thái bị toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản, tuy nhiên, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh kinh doanh thực tế và các chiến lược tái cơ cấu khác nhau, việc yêu cầu phá sản doanh nghiệp cũng là cơ hội tốt để giải quyết các khó khăn kinh doanh, tài chính mà doanh nghiệp không còn cách nào khác để xử lý.

Được yêu cầu bởi cộng đồng doanh nghiệp, LeTran đã cùng với hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham – Vietnam) tổ chức hội thảo “Phá sản – Tại sao không?” trong năm 2019

(Amcham: Bankruptcy Lawsuit – Why Not?)

Bạn cần hỗ trợ về vấn đề phá sản và tái cấu trúc? Hãy đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với chúng tôi.