CHUYÊN MÔN

Trọng tài

Không chỉ nổi tiếng về chuyên môn tranh tụng tại toà án, LeTran còn được công nhận có một đội ngũ luật sư giỏi chuyên giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ các công ty luật nước ngoài trong việc tư vấn và giải thích án lệ, thủ tục và nội dung pháp luật Việt Nam khi tranh chấp được giải quyết bởi trọng tài nước ngoài.

LeTran tư vấn và đại diện khách hàng trong suốt toàn bộ quá trình tố tụng trọng tài, bao gồm tư vấn khách hàng chiến lược, chiến thuật, trình tự, thủ tục để khởi kiện vụ việc tại trọng tài, đại diện khách hàng làm việc với hội đồng trọng tài, chuyên gia pháp lý, bảo vệ khách hàng với tư cách luật sư, đại diện khách hàng yêu cầu hủy bỏ/công nhận phán quyết trọng tài.

Tùy vào vị trí pháp lý của khách hàng trong vụ việc tranh chấp tại trọng tài, LeTran sẽ có chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật xử lý các điều kiện và vấn đề phát sinh trong vụ việc để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, ví dụ như vấn đề liên quan đến điều khoản quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài; tài liệu, chứng cứ nên được sử dụng để trình bày vụ việc với hội đồng trọng tài cũng như để bảo vệ khách hàng.

Với tính chất đặc biệt của kết quả từ quá trình tố tụng trọng tài là phán quyết trọng tài sẽ có giá trị chung thẩm (tức không thể bị kháng cáo như bản án của tòa án với nhiều cấp xét xử khác nhau), sự cẩn trọng và chú tâm trong từng chi tiết, quy trình và thủ tục là điều cần phải có.  Hiểu được tính chất này, dịch vụ cung cấp bởi LeTran trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài luôn được đảm nhận bởi một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, sáng tạo và cẩn trọng để bảo đảm bảo vệ lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Được yêu cầu bởi các công ty nước ngoài tại Việt Nam, LeTran đã cùng Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) tổ chức hội thảo “Các điểm thua kiện – Thủ tục Trọng tài” trong tháng 12 năm 2019.

Bạn cần hỗ trợ về vấn đề trọng tài? Hãy đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với chúng tôi. 

 

Losing Points- Arbitration Procedures Losing Points- Arbitration Procedures Losing Points- Arbitration Procedures Losing Points- Arbitration Procedures