HỘI THẢO

Các Rủi ro Thua kiện – Tố tụng Trọng tài

Tháng Mười Một 22, 2019 Sự kiện

Mô tả sự kiện

Phát sinh từ các đặc tính nhanh chóng, bảo mật và linh hoạt, trọng tài hiện nay là một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế được nhiều người lựa chọn. Việc có nhiều văn bản pháp luật khác nhau được ban hành tạo ra sự thuận tiện cho hoạt động trọng tài tại Việt Nam cũng như việc tồn đọng nhiều vụ việc tranh chấp chưa được giải quyết tại tòa án đã dẫn đến việc trọng tài trở thành lựa chọn phù hợp của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, quy trình tố tụng trọng tài tại Việt Nam lại không giống với các quy trình thủ tục áp dụng ở trọng tài quốc tế cũng như ở tòa án, và do đó để đạt được kết quả tốt nhất, các bên cũng cần phải điều chỉnh chiến thuật tranh tụng mà bên đó vẫn thường áp dụng.

Vui lòng tải tài liệu thuyết trình của chúng tôi để có thể hiểu về:

• Thỏa thuận trọng tài là gì và cách nào để định hướng thủ tục tố tụng trọng tài sao cho phù hợp với mục đích của các bên?
• Thế nào là đơn khởi kiện, bản tự bảo vệ và đơn phản tố; những nội dung bắt buộc là gì?
• Hội đồng trọng tài được quy định như thế nào?
• Các công việc cần chuẩn bị cho phiên họp giải quyết tranh chấp là gì?
• Khi nào cần phải yêu cầu sửa chữa, giải thích hoặc hủy bỏ phán quyết trọng tài?

– Tác giả  LE & TRAN | Vietnam’s Premier Business Litigation Firm

  Bên dưới là các hình ảnh được chụp tại sự kiện:
Losing Points- Arbitration Procedures Losing Points- Arbitration Procedures Losing Points- Arbitration Procedures Losing Points- Arbitration Procedures
Download the material now
(*) Required fields need to be filled in