PRESS

Bản tin Cập nhật Pháp luật từ ngày 25/09/2018 đến 23/11/2018

Tháng Mười Một 30, 2018 Legal Updates

Chào mừng bạn đến với Bản tin Cập nhật Pháp luật của LÊ & TRẦN được tổng hợp từ ngày 25/9/2018 đến 23/11/2018 với các nội dung chính sau:

Tình hình thực thi pháp luật

Nhiều kết luận thanh tra mới về lao động, 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới về chất lượng sản phẩm, 03 quyết định mới áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 01 quyết định mới thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Văn bản pháp luật

23 văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực Thương mại, Lao động, Hải quan, Y tế, Thuế và Hàng hải.

Văn bản chỉ đạo, điều hành

08 công văn và 01 quyết định mới trong lĩnh vực Lao động, Hải quan, Y tế và Thương mại.

Văn bản Dự thảo

18 văn bản dự thảo mới trong lĩnh vực Lao động, Hải quan, Thương mại, Y tế, An ninh, Tài chính, Thuế và Công nghiệp.

– Biên soạn bởi LE & TRAN | Vietnam’s Premier Business Litigation Firm

Download the material now
(*) Required fields need to be filled in