HỘI THẢO

Tố tụng Hình sự: Quyền và Nghĩa vụ của Người Nước ngoài

Tháng Năm 28, 2019 Sự kiện

Mô tả sự kiện

Nói đến yếu tố “hình sự”, hầu hết mọi người đều nghĩ đến sự việc nào đó rất nghiêm trọng. Thực tế đúng như vậy. Khác với các lĩnh vực về thương mại, dân sự, hành chính, mà có thể giải quyết bằng tiền, tố tụng hình sự liên quan đến một quy trình gồm nhiều giai đoạn khác nhau, bắt đầu từ việc bắt giữ và cuối cùng là hình phạt tù. Thêm vào đó, bạn không có quyền lựa chọn từ chối tham gia vào thủ tục tố tụng hình sự của một vụ việc cụ thể và bạn nên nhận thức rằng Nhà nước sẽ áp dụng nghiêm ngặt các quy định về “Quyền và Nghĩa vụ” đối với người tham gia tố tụng.

Nếu bạn là một người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không nắm rõ quy trình tố tụng hình sự của nước sở tại, thì sẽ rất khó để bạn có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị vướng vào một vụ việc hình sự. Hội thảo lần này sẽ hệ thống và phân tích chuyên sâu về “Quyền và Nghĩa vụ của Người Nước ngoài trong Tố tụng Hình sự”, nhằm mục đích hướng dẫn cụ thể về các tình huống thực tế mà người nước ngoài sẽ phải đối mặt khi trở thành người tham gia tố tụng trong một vụ án hình sự tại Việt Nam.

Vui lòng tải tài liệu thuyết trình của chúng tôi để có thể hiểu về:

• Bộ Luật Tố tụng Hình sự có quy định điều chỉnh hành vi phạm tội của người nước ngoài hay không?
• Người nước ngoài sẽ tham gia tố tụng hình sự với tư cách nào?
• Ủy quyền trong tố tụng hình sự có được phép thực hiện hay không?
• Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài trong giai đoạn tiền tố tụng (vụ việc có dấu hiệu hình sự) và các giai đoạn tố tụng (vụ án hình sự) được quy định như thế nào?
• Các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế được áp dụng như thế nào đối với người nước ngoài?
• Người nước ngoài thường rơi vào tình huống nào trong quá trình tố tụng hình sự và cách thức giải quyết ra sao?

 –  Tác giả LE & TRAN | Vietnam’s Premier Business Litigation Firm

  Bên dưới là các hình ảnh được chụp tại sự kiện:

  

Download the material now
(*) Required fields need to be filled in