Luật sư Tập sự/Trợ lý Luật sư

Lê & Trần đang tuyển dụng các luật sư tập sự/trợ lý luật sư để hỗ trợ cho các luật sư của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực như giải quyết tranh chấp, tư vấn doanh nghiệp, lao động & việc làm, đầu tư, thuế, pháp luật hợp đồng, v.v.

Apply now

    Tên

    Họ

    Email

    Gửi CV

    Make your Pitch