Bản án Kinh doanh, Thương mại & Dân sự

Những yêu cầu, tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, trọng tài thương mại rất đa dạng, đó có thể là: tranh chấp về thừa kế, tranh chấp về hợp đồng mua bán, hợp đồng tín dụng, v.v. Theo đó, việc thi hành các bản án, quyết định này cũng rất phong phú và gồm các loại điển hình sau:

Thi hành án thừa kế

Các đương sự trong án thừa kế thường có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng hoặc hôn nhân. Do đó, trong vụ việc thi hành án thừa kế, người được thi hành án có thể vừa là người có quyền, đồng thời vừa là người có nghĩa vụ thi hành án và ngược lại, dẫn đến tính chất vụ việc phức tạp với nhiều đương sự và người liên quan.

Thi hành án liên quan đến tài sản cầm cố, thế chấp

Là việc thi hành bản án, quyết định của Tòa có tuyên xử lý tài sản cầm cố, thế chấp hoặc trong quá trình thi hành án có phát sinh tài sản cầm cố, thế chấp để đảm bảo cho một nghĩa vụ cụ thể, khi một bên có nghĩa vụ phải trả tiền, một bên là bên cho vay có nhận cầm cố, thế chấp.

Thi hành bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại

Là việc thi hành các phán quyết của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các tranh chấp về hợp đồng mua bán; Hợp đồng tín dụng, … Nghĩa vụ phải thi hành án trong các trường hợp này thường có giá trị lớn, chế độ quản lý tài sản phức tạp. Do đó, việc xác minh, xử lý tài sản trong trường hợp này rất khó khăn.

Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

Là trường hợp Bản án, quyết định của Tòa án đã được thi hành một phần hoặc đã thi hành xong nhưng bị kháng nghị và xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặt tái thẩm. Việc thi hành án trong trường hợp này phải tạm đình chỉ cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.

Thi hành dân sự có yếu tố nước ngoài, bao gồm

Thi hành các bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; thi hành án bản án có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài.

Khi phải “khởi kiện” để giải quyết tranh chấp đồng nghĩa với việc mâu thuẫn đã trở nên cực kỳ gay gắt. Đến giai đoạn thi hành án, việc hòa giải hầu như không thực hiện được do mâu thuẫn lợi ích giữa các bên. Tuy nhiên, sự tham gia của các luật sư Lê & Trần sẽ góp phần dung hòa lợi ích, giúp việc thi hành án hiệu quả hơn.