Bản án Lao động

Các yêu cầu, tranh chấp về lao động có thể liên quan đến học nghề, yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, yêu cầu xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công, v.v., Theo đó, các bản án, quyết định của Tòa án về lao động cũng có nhiều nội dung khác nhau.

Và trong trường hợp người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì NSDLĐ phải nhận người lao động (“NLĐ”) trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày NLĐ không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Thực tế, việc thi hành án lao động thường gồm các loại nghĩa vụ điển hình sau:

Thi hành nghĩa vụ buộc người sử dụng lao động nhận người lao động trở lại làm việc

Đây là loại nghĩa vụ có tính chất đặc trưng của bản án, quyết định lao động đồng thời cũng là loại nghĩa vụ thường gặp nhất trong số các nghĩa vụ thi hành án về lao động được yêu cầu thi hành án. Theo quy định của pháp luật lao động, khi Tòa án tuyên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và NLĐ có nhu cầu trở lại làm việc thì đồng thời Tòa án sẽ buộc NSDLĐ nhận người phải lao động trở lại làm việc.

Thi hành các nghĩa vụ bồi thường trong bản án, quyết định về lao động

Các loại nghĩa vụ phải bồi thường trong các bản án, quyết định về lao động rất đa dạng, đó có thể là nghĩa vụ bồi thường tiền lương, tiền công lao động trong thời gian NLĐ không được làm việc, nghĩa vụ trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, nghĩa vụ bồi thường chi phí đào tạo, v.v.

Trong suốt nhiều năm hoạt động, đội ngũ luật sư của Lê & Trần đã xử lý nhiều trường hợp liên quan đến việc thi hành án lao động. Ngoài ra, chúng tôi đã giải quyết thành công nhiều vụ việc phức tạp, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giải quyết tranh chấp, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả hai bên.