Bồi thường Dân sự (trong Bản án Hình sự)

Thi hành án dân sự (‘THADS’) là khâu cuối cùng của quá trình tố tụng nhằm đưa các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi. Ngoài các vụ việc dân sự phải thi hành án (‘THA’), trong các vụ án hình sự cũng có phần thi hành án dân sự – đó là, thi hành phần tiền, tài sản trong bản án, quyết định hình sự (‘Thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự’), bao gồm: Hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền – tài sản thu lời bất chính, xử lý vật chứng, án phí, thi hành nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, bồi thường thiệt hại về tài sản, v.v. Có thể thấy, phạm vi, nội dung phải thực hiện phần dân sự trong các vụ án hình sự rất rộng. Ngoài các nội dung thi hành án chủ động như hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền – tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, án phí thì các khoản nghĩa vụ khác trong bản án, quyết định hình sự đều thuộc diện theo đơn yêu cầu, điển hình như:

Thi hành nghĩa vụ cấp dưỡng trong bản án, quyết định hình sự

Đây là nghĩa vụ cấp dưỡng của người thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án hình sự khiến cho người bị hại chết. Theo đó, người thực hiện hành vi phạm tội có trách nhiệm bồi thường khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định.

Bồi thường thiệt hại về tài sản; tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm trong bản án hình sự

Đây là nghĩa vụ bồi thường, bồi hoàn trong vụ án hình sự nếu người thực hiện hành vi phạm tội gây ra thiệt hại cho người khác thì người thực hiện hành vi phạm tội có trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn theo mức Tòa án tuyên.