Giao dịch Quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phát triển, việc đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế ngày càng khó khăn hơn, trở thành mục tiêu mơ ước của nhiều công ty. Nếu doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài hoặc xuyên biên giới quốc gia, bạn sẽ cần đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý giỏi để giúp doanh nghiệp tuân thủ quy tắc và quy định, đồng thời đảm bảo kế hoạch được thực hiện

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Lê & Trần có thể tư vấn và hướng dẫn giúp doanh nghiệp đứng vững trong bối cảnh phức tạp của hoạt động kinh doanh quốc tế. Trong hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã thành công giúp khách hàng mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Với sự hiểu biết trải rộng trong tất cả lĩnh vực hoạt động, luật sư của chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn đạt mục tiêu kinh doanh trong hầu hết tất cả các giao dịch xuyên biên giới, từ việc đánh giá mức độ tuân thủ nội bộ của các tập đoàn đa quốc gia cho đến việc tư vấn đầu tư vốn và cấu trúc giao dịch mua bán hoặc sáp nhập.

Một số các dịch vụ mà Lê & Trần cung cấp trong lĩnh vực giao dịch xuyên biên giới bao gồm:

  • Đánh giá mức độ tuân thủ nội bộ so với với các tiêu chuẩn quốc tế
  • Cơ cấu và đầu tư vốn cho các giao dịch mua bán và sáp nhập
  • Tư vấn và hướng dẫn về thuế và đầu tư quốc tế
  • Hỗ trợ các giao dịch bất động sản và thương mại
  • Vấn đề sở hữu trí tuệ xuyên biên giới
  • Đại diện trong tranh tụng và các quy trình giải quyết tranh chấp khác

Ngoài ra, khác với các công ty luật khác, Lê & Trần có đủ khả năng cung cấp các dịch vụ đại diện theo tiêu chuẩn quốc tế trong các vụ tranh chấp quốc tế và xuyên biên giới. Các luật sư tranh tụng dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi đại diện và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp bạn, kết hợp nhiều nguồn lực của chúng tôi để đạt được một kết quả công bằng.