Hợp đồng Thương mại & Dân sự

Soạn thảo và đàm phán hợp đồng là công việc vô cùng quan trọng, quyết định tính khả thi của hợp đồng trên thực tế và các hậu quả pháp lý kèm theo.

Đội ngũ luật sư Lê & Trần có kinh nghiệm giải quyết nhiều vụ tranh chấp liên quan đến kinh doanh, thương mại và dân sự tại tòa án lẫn phiên hòa giải. Bẫy câu chữ trong hợp đồng có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp nếu họ chưa hiểu rõ các chế tài thương mại, vì thế chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, soạn thảo và giám sát hai bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Bất kỳ sự nhầm lẫn, suy nghĩ chủ quan hoặc thiếu sót dù nhỏ đến đâu trong quá trình đàm phán và soạn thảo hợp đồng đều có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến tương lai của doanh nghiệp. Những hệ quả này có thể bao gồm cả việc hợp đồng bị vô hiệu, làm phát sinh các tranh chấp gây tốn kém thời gian và chi phí, và thậm chí là những trách nhiệm pháp lý nặng nề cho doanh nghiệp. Tất cả những hệ quả này đáng lẽ ra đều có thể tránh được nếu như hợp đồng được thương lượng và soạn thảo tốt ngay từ ban đầu.

Khi giao kết hợp đồng thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn và thành công ký kết hợp đồng với đối tác. Do đó, khi soạn thảo hợp đồng cũng như khi chỉnh sửa bất kỳ hợp đồng nào đã được soạn sẵn bởi khách hàng, Lê & Trần không chỉ xem xét các quy định pháp lý điều chỉnh ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ là đối tượng của hợp đồng, mà còn xem xét đến cả khả năng thực hiện trên thực tế của các điều khoản và điều kiện ghi trong hợp đồng. Điều này nhằm đảm bảo giúp khách hàng vừa tránh được những rủi ro không cần thiết vừa vẫn đạt được mục đích khi giao kết hợp đồng.

Không chỉ là một đối tác luôn được tín nhiệm bởi nhiều công ty đa quốc gia, Lê & Trần còn là một thành viên tích cực của cộng đồng pháp lý và luôn đi đầu trong việc cập nhật các thay đổi của pháp luật Việt Nam về hợp đồng. Một trong số đó có thể kể đến là buổi hội thảo chủ đề “Hợp đồng Thương mại – Những cạm bẫy” được Lê & Trần thực hiện gần đây đã cung cấp nhiều thông tin và lời khuyên thiết thực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng.