Tranh chấp Mua bán & Sáp nhập

Giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) đòi hỏi luật sư có kinh nghiệm chuyên môn, hiểu biết chuyên sâu về phương pháp đánh giá toàn diện các khía cạnh pháp lý liên quan đến công ty để tối đa hóa lợi ích cho nhà đầu tư trong quá trình đàm phán M&A. Điều quan trọng là phải tiến hành thẩm định toàn diện trước khi thực hiện giao dịch để phát hiện rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh trong tương lai từ những hoạt động liên quan đến công ty mục tiêu.

Với kinh nghiệm sâu rộng trong việc giải quyết các tranh chấp về đầu tư và giao dịch M&A, Lê & Trần am hiểu sâu sắc về các vấn đề cốt lõi, các tài liệu và các giao dịch có tầm ảnh hưởng quan trọng về sau. Khi có được sự am hiểu toàn diện về các rủi ro pháp lý, khách hàng sẽ có thể ước tính được giá giao dịch và xây dựng kế hoạch mua lại hoặc đầu tư vào công ty mục tiêu, có tính đến chi phí để vượt qua những thách thức pháp lý cũng như khắc phục các sai phạm của công ty mục tiêu. Chúng tôi tư vấn và tham vấn cho khách hàng đối với các khía cạnh sau:

  • Các rủi ro pháp lý liên quan đến ngành nghề kinh doanh và giấy phép hoạt động của công ty mục tiêu;
  • Đánh giá và xem xét các vấn đề liên quan đến việc chuyển tiền và chuyển nhượng vốn của công ty mục tiêu;
  • Tác động của các sai phạm trong các giao dịch liên quan và mức độ tuân thủ pháp luật thuế của công ty mục tiêu;
  • Đánh giá các hợp đồng thương mại (ví dụ: nghĩa vụ bồi thường do vi phạm hợp đồng, hợp đồng vô hiệu và phạt vi phạm hợp đồng);
  • Tất cả các khía cạnh liên quan đến vấn đề lao động (ví dụ: các khoản nợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, các tranh chấp lao động tiềm ẩn);
  • Các vấn đề liên quan đến các nghĩa vụ thi hành án của công ty mục tiêu;
  • Các vấn đề liên quan đến các tài sản cầm cố, thế chấp của công ty mục tiêu; và
  • Xem xét rủi ro tiềm ẩn của các khoản vay/khoản nợ của công ty mục tiêu.

Sau khi hoàn tất quy trình thẩm định và đánh giá toàn diện các khía cạnh nêu trên, Lê & Trần sẽ tư vấn một cách chi tiết cho các nhà đầu tư về các chiến lược cần thiết để đầu tư vào công ty mục tiêu (áp dụng các nguyên tắc định giá được chấp nhận cho các rủi ro pháp lý) cũng như các chiến lược và phương pháp để khắc phục các hậu quả pháp lý với chi phí thấp nhất.