Phá sản & Tái cấu trúc

Chúng tôi là một trong số ít các công ty luật giải quyết những vấn đề liên quan đến phá sản và tái cấu trúc theo luật pháp Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Lê & Trần đã đại diện cho nhiều tập đoàn đa quốc gia giải quyết các khoản nợ với các bên chủ nợ và các công ty con tại Việt Nam, cũng như tư vấn và hỗ trợ đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng trong việc tái cấu trúc các tập đoàn này.

Trong thủ tục phá sản, chúng tôi có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm trong việc xác định các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến các chủ nợ của doanh nghiệp, công ty yêu cầu mở thủ tục phá sản, và các cá nhân giữ vị trí quản lý trong công ty. Chúng tôi có kiến thức chuyên môn toàn diện và kinh nghiệm sâu rộng về tiến trình và phương pháp thực hiện các bước bảo vệ tài sản của công ty, các phương thức trả nợ được chấp nhận, việc định giá tài sản của công ty, và các giải pháp để bảo vệ những cá nhân giữ vị trí quản lý trong công ty khỏi nguy cơ gánh chịu trách nhiệm hình sự sau khi tòa án quyết định mở thủ tục phá sản.

Thông thường, hầu hết các công ty đều không có dự định (cũng như không mong muốn) nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp và tính khả thi của các chiến lược tái cấu trúc khác nhau, phá sản có thể được xem là một giải pháp tiềm năng để giải quyết các khó khăn trong kinh doanh và giúp công ty phục hồi thành công hoạt động kinh doanh sau cuộc khủng hoảng về tài chính.

Trong cộng đồng doanh nghiệp, Lê & Trần là một công ty luật được tín nhiệm trong lĩnh vực phá sản và tái cấu trúc. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao các thay đổi của quy định pháp luật. Theo yêu cầu của nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Lê & Trần đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Phá sản – Tại sao không?” nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục phá sản tại Việt Nam.