judgement enforcement

Quyết định Giám đốc thẩm, Tái thẩm

Đôi khi, cách duy nhất để giải quyết vấn đề với các cơ quan nhà nước là thông qua kháng cáo, yêu cầu Tòa án ra lệnh cho bị đơn bồi thường, cứu trợ hoặc thực hiện một số hành động nhất định. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý loại kiện tụng này để bảo vệ khách hàng khỏi những phán quyết chưa thực sự hợp lý.