Quấy rối Tình dục & Phân biệt Đối xử

Lê & Trần tư vấn cho các khách hàng trong bối cảnh pháp luật về lao động và việc làm rất phức tạp và không ngừng thay đổi, cả trong nước và quốc tế. Nhóm khách hàng đa dạng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực khác nhau, như công nghệ, bảo hiểm, nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, khách sạn, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ khác.

Các luật sư chuyên về lao động và việc làm của chúng tôi tư vấn cho nhà quản lý những giải pháp hiệu quả nhất để xử lý những vấn đề lao động phát sinh hàng ngày và tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế. Một trong những điểm đặc biệt của Lê & Trần đó là các luật sư của chúng tôi có thể trở thành cánh tay nối dài cho đội ngũ quản lý và quản trị nhân sự của khách hàng, giúp tư vấn, đào tạo và hỗ trợ khách hàng tránh khỏi những trách nhiệm phát sinh không mong muốn.

Lê & Trần luôn thấu hiểu khách hàng của mình, không chỉ xem xét tình hình thực tế mà cả những mục tiêu kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ, như soạn thảo các chính sách và sổ tay hướng dẫn tại nơi làm việc và tư vấn cho cấp quản lý cách thức giao tiếp với người lao động. Thêm nữa, chúng tôi rà soát các thủ tục và hồ sơ quản trị nhân sự của khách hàng để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, mặc cho doanh nghiệp có nỗ lực hết sức để ngăn chặn, các vụ kiện tụng và khiếu nại của người lao động là không thể tránh khỏi. Trong đó có thể bao gồm cả các khiếu kiện về quấy rối tình dục hoặc một hình thức phân biệt đối xử nào đó bị cấm theo quy định của pháp luật. Thêm vào đó, Lê & Trần hiểu rằng các vấn đề lao động có thể ảnh hưởng đến cả danh tiếng và lợi nhuận của doanh nghiệp nói chung. Chúng tôi đã rất nhiều lần thành công trong việc giải quyết các vấn đề này một cách công bằng, hiệu quả nhất có thể với mức độ bảo mật thông tin cao nhất.

Các luật sư chuyên về lao động và việc làm của Lê & Trần đã có hơn một thập kỷ đại diện cho khách hàng giải quyết hiệu quả đa dạng các khiếu nại, khiếu kiện về lao động theo các thủ tục hành chính, thủ tục tố tụng tại tòa án ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm cũng như thủ tục trọng tài.

Cụ thể, Lê & Trần có kinh nghiệm sâu rộng trong các khía cạnh sau đây:

  • Tất cả các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối, bao gồm cả quấy rối tình dục
  • Bảo vệ bí mật kinh doanh và thông tin mật
  • Thực thi các thỏa thuận chống cạnh tranh, chống lôi kéo, chống tiết lộ và các thỏa thuận khác liên quan đến quan hệ lao động
  • Các thủ tục thanh tra và kiểm tra của cơ quan nhà nước
  • Các vấn đề liên quan đến công đoàn và các cuộc đình công hay bãi công của người lao động
  • Kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động
  • Các vấn đề về an toàn lao động tại nơi làm việc