Tham nhũng & Hối lộ

Bê bối và tham nhũng gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về uy tín và tài sản của doanh nghiệp.Từng làm việc cùng các công ty ở nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra các chính sách, thủ tục cần thiết nhằm giảm thiểu tối đathiệt hại cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn pháp lý về cách xử lý khủng hoảng khi doanh nghiệp rơi vào tình thế bất lợi.