Tố tụng Hành chính

Đội ngũ luật sư chuyên về Tố tụng Hành chính của Lê & Trần tập hợp những luật sư có kiến ​​thức sâu rộng đối với vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam, kết hợp với vốn kinh nghiệm dồi dào trong việc xử lý các vụ tranh chấp với các cơ quan nhà nước và chính phủ do lợi ích của khách hàng xung đột với các chính sách của chính phủ, quy định nhà nước và các chính sách công. Các luật sư của chúng tôi có khả năng giải quyết các tranh chấp thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm hành chính, truyền thông, an ninh mạng và quyền riêng tư, chống phân biệt đối xử, giáo dục, năng lượng và môi trường, mua bán, sở hữu trí tuệ, công nghệ, xây dựng và luật quốc tế.

Lê & Trần bảo vệ khách hàng trước các biện pháp cưỡng chế thi hành của các cơ quan nhà nước và các tranh chấp dân sự do các chủ thể tư nhân (ngoài nhà nước) khởi kiện. Chúng tôi xây dựng các chiến lược vững vàng vừa tuân thủ quy định pháp lý vừa phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng, bao gồm cả phương án khởi kiện hoặc thương lượng hòa giải. Đối với các tranh chấp tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lan rộng, chúng tôi giải quyết ngay tại giai đoạn khởi kiện hoặc khiếu nại, đạt được giải pháp nhanh chóng và có lợi thông qua trọng tài hòa giải, giải quyết thành công nhiều vụ việc tại tòa án.