Tội phạm liên quan đến hàng cấm

Nhóm các tội liên quan đến hàng cấm: Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 191, Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 được tách ra từ Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm đều là tội kép, nghĩa là mỗi một điều luật đều quy định nhiều hành vi phạm tội của 02 tội phạm khác nhau. Cụ thể:

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm bao gồm tội tàng trữ hàng cấm và tội vận chuyển hàng cấm. Tội tàng trữ hàng cấm xử lý hành vi cất giữ hàng cấm ở bất kỳ nơi nào, với bất kỳ mục đích gì, trừ mục đích nhằm để bán thì bị xử lý theo tội buôn bán hàng cấm. Tội vận chuyển hàng cấm xử lý hành vi đưa hàng cấm từ nơi này đến nơi khác, riêng hành vi vận chuyển để bán thì bị xử lý theo tội buôn bán hàng cấm.

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm bao gồm tội sản xuất hàng cấm và tội buôn bán hàng cấm. Tội sản xuất hàng cấm xử lý hành vi làm ra hàng cấm bằng bất kỳ phương thức, công nghệ nào. Tội buôn bán hàng cấm xử lý hành vi dùng tiền hoặc tài sản khác trao đổi lấy hàng cấm và ngược lại.

Nhờ sự am hiểu về kinh doanh và các quy định quản lý thị trường hàng hoá, chúng tôi thường được các nhà sản xuất, doanh nghiệp tin tưởng giao trọng trách tư vấn, bảo vệ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp khỏi những lời cáo buộc vô căn cứ. Bên cạnh đó, luật sư tranh tụng của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, có thể hướng dẫn chủ doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước các cuộc điều tra từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.