Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

Cạnh tranh là động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Ở Việt Nam, Nhà nước ghi nhận và khuyến khích quyền tự do cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh các hành vi cạnh tranh lành mạnh, sáng tạo thì trên thương trường vẫn luôn tồn tại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như: (i) thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; (ii) thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận; (iii) thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (bao gồm: ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, nguồn cung dịch vụ; hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng) khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan 30% trở lên. Theo quy định tại Điều 217 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nếu các doanh nghiệp có một trong các hành vi nêu trên gây thiệt hại cho người khác từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất là 05 năm tù đối với cá nhân hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn lên đến 02 năm đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết các vụ việc cạnh tranh, đội ngũ Lê & Trần có thể nhận diện và đánh giá rủi ro doanh nghiệp gặp phải do hành vi cạnh tranh không lành mạnh một cách nhanh chóng. Chúng tôi tự tin đưa ra những giải pháp, tư vấn mang tính chiến lược nhằm giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Với tinh thần làm việc sáng tạo và hiệu quả, chúng tôi luôn cố gắng mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, hướng đến mục tiêu duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng.