Rửa tiền

Đội ngũ luật sư Lê & Trần có chuyên môn về luật phòng chống rửa tiền, có kỹ năng vận dụng kiến thức nhằm mang lại kết quả có lợi. Chúng tôi luôn phấn đấu nhằm bảo vệ doanh nghiệp trước những cáo buộc bất công và vô căn cứ.