Tranh chấp Bảo hiểm & Tái Bảo hiểm

Lê & Trần thường xuyên giải quyết các vấn đề bảo hiểm phức tạp đối với mọi loại bảo hiểm cá nhân và thương mại (kể cả gói bảo hiểm tiêu chuẩn và gói bảo hiểm chuyên biệt), bao gồm bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm trách nhiệm vượt hạn mức và trách nhiệm bao chắn, bảo hiểm tài sản thương mại, bảo hiểm trách nhiệm của chủ lao động, bảo hiểm quyền sở hữu trí tuệ, bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng, bảo hiểm quyền sở hữu và trách nhiệm bảo vệ môi trường, và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Cụ thể, chúng tôi chuyên giám sát và duy trì sự nhất quán trong chiến lược, phát hiện và chuẩn bị nhân chứng cho các vụ kiện có giá trị lớn mà có thể gây tổn hại đến các kế hoạch phát triển kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A), cũng như tư vấn và bảo vệ các công ty bảo hiểm đang phải đối mặt với các yêu cầu bảo hiểm có mức rủi ro cao và các tranh chấp mà công ty bảo hiểm bị báo cuộc là thiếu trung thực/thiếu thiện chí trong việc chi trả bảo biểm cho khách hàng.

Các luật sư của Lê & Trần có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này, thường xuyên tư vấn và đại diện cho khách hàng trước các biện pháp cưỡng chế thi hành, các buổi điều tra và điều trần trước các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, Lê & Trần còn tích cực hỗ trợ các công ty bảo hiểm trong việc soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, phát triển sản phẩm bảo hiểm, tư vấn các dự án bảo hiểm chuyên biệt, các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm và phi bảo hiểm, tư vấn tái bảo hiểm và tư vấn bảo hiểm liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.