Tranh chấp Bất động sản

Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ của bất động sản và cơ sở hạ tầng. Ngày càng có nhiều dự án thương mại và khu dân cư đang được xây dựng và cũng gia tăng nhiều giao dịch, tranh chấp liên quan đến bất động sản cả trong và ngoài nước.

Đội ngũ luật sư chuyên về Tranh tụng trong Lĩnh vực Bất Động Sản của Lê & Trần đã có kinh nghiệm tranh tụng hơn một thập kỷ trong lĩnh vực này và am hiểu các đặc điểm đa điện của ngành này. Chúng tôi hiểu rõ về sự phức tạp của việc huy động vốn cho giao dịch mua bán và cơ cấu quyền sở hữu, cũng như các quy tắc và quy định đặc thù áp dụng riêng cho bất động sản và các giao dịch bảo đảm. Chúng tôi theo đuổi cách tiếp cận mang tính chiến lược và trọng điểm để giải quyết vấn đề nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu của họ một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất có thể – dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

Lê & Trần đại diện cho khách hàng trong hầu hết toàn bộ quy trình tranh tụng bao gồm xét xử tại tòa án ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm, tố tụng hành chính, tố tụng trọng tài và giải pháp giải quyết tranh chấp thay thế khác ví dụ như hòa giải. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các chủ sở hữu, chủ đầu tư, người cho vay có bảo đảm, người tham gia cho vay, cơ quan nhà nước, chủ sở hữu trái phiếu, người đi vay, chủ đất, người đi thuê và những đối tượng khách hàng khác cần chúng tôi tư vấn về nhiều vấn đề đa dạng khác, các vấn đề đó liên quan đến hợp đồng thỏa thuận mua bán và thực hiện biện pháp bảo đảm, chuyển đổi khoản nợ thành vốn góp, quản lý và gia tăng giá trị tài sản, và thu mua tài sản mới dựa trên cơ sở chi phí có điều chỉnh. Nhờ hoạt động đa dạng lĩnh vực, Lê & Trần có thể đánh giá nhu cầu khách hàng dựa trên nhiều khía cạnh pháp lý, sử dụng các nguồn lực cần thiết để nắm bắt cơ hội và tránh các rủi ro tiềm ẩn ở tất cả các giai đoạn tranh tụng.