Tranh chấp Thuế

Lê & Trần có kinh nghiệm hơn một thập kỷ trong việc tư vấn và tham gia tranh tụng trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam. Chúng tôi là những chuyên gia trong việc giải quyết các rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ các vấn đề thuế cho khách hàng, từ cá nhân cho đến các công ty với quy mô lớn, đa quốc gia. Chúng tôi thường xuyên hỗ trợ khách hàng trong việc tuân thủ các quy định phức tạp của luật thuế và thành công bảo vệ khách hàng trong các cuộc kiểm tra, thanh tra theo luật định của cơ quan nhà nước.

Làm việc với cơ quan thuế Việt Nam liên quan đến một vụ tranh chấp về thuế không phải là một việc đơn giản. Có rất nhiều cơ quan thuế, chẳng hạn như Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính, cũng như các cơ quan thuế địa phương khác đều cần phải được xem xét đến. Ngoài ra, sự phức tạp thường thấy trong các lĩnh vực như định giá doanh nghiệp và nghiệp vụ kế toán cũng đòi hỏi sự xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng.

Le & Tran luôn trao đổi kỹ lưỡng với bộ phận/người quản lý kế toán nội bộ của khách hàng để đảm bảo rằng mỗi khách hàng đều sẽ đạt được các mục tiêu kinh doanh mà họ đề ra. Khi xảy ra tranh chấp với các cơ quan thuế, Lê & Trần đồng hành cùng khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ vụ việc và thu thập các chứng cứ cần thiết. Mục tiêu sau cùng chính là đạt được giải pháp hợp tình hợp lý với cơ quan thuế trong thời gian ngắn nhất.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn về thuế của chúng tôi còn nhằm giúp khách hàng đạt được một chiến thuật thuế toàn diện, bao gồm cả các khoản thuế trực tiếp cũng như gián tiếp. Đội ngũ của chúng tôi có các luật sư tranh tụng hàng đầu trong lĩnh vực thuế và cả các chuyên gia tư vấn thuế đã được cấp phép hành nghề với nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Tư vấn việc áp dụng và các tác động của pháp luật thuế (nghị định, thông tư, quyết định, v.v.) đối với hoạt động kinh doanh hằng ngày của khách hàng.
  • Đại diện và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong quy trình kiểm toán thuế.
  • Thẩm định thuế toàn diện, xác định và giải quyết các sai phạm và rủi ro tiềm ẩn về thuế trước khi thực hiện quy trình Mua bán & Sáp nhập hoặc kiểm toán thuế.
  • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan trong mọi vấn đề về thuế.
  • Hướng dẫn các điều khoản về thuế trong hợp đồng.
  • Tìm kiếm giải pháp để tránh bị đánh thuế hai lần.
  • Đề xuất các giải pháp cho các kế hoạch tái cấu trúc.
  • Hỗ trợ các thủ tục hành chính về thuế, chẳng hạn như thủ tục hoàn thuế.
  • Tối ưu hóa cơ cấu sở hữu vốn và lợi ích thuế trong các nhóm công ty.
  • Đánh giá các cơ hội để hạn chế các nghĩa vụ thuế của khách hàng.