Trốn thuế

Trốn thuế được hiểu là hành vi trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Không riêng ở Việt Nam, trốn thuế diễn ra ở mọi quốc gia và có tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra bất bình đẳng trong xã hội và thất thu ngân sách. Tuy nhiên, pháp luật của mỗi quốc gia sẽ quy định khác nhau về tội phạm trốn thuế.

Ở Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2018 (ngày Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành), cá nhân và pháp nhân thương mại đều là chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế. Hành vi phạm tội của tội trốn thuế bao gồm cả hành vi hành động phạm tội và hành vi không hành động phạm tội. Số tiền trốn thuế tối thiểu để bị truy cứu trách nhiệm hình sự là một trăm triệu đồng đối với cá nhân và hai trăm triệu đồng đối với pháp nhân thương mại (nếu cá nhân hoặc pháp nhân chưa có tiền án tiền sự về các tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, thuế, v.v.). Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội phạm trốn thuế là 07 năm tù giam hoặc phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng đối với cá nhân và phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động đối với pháp nhân thương mại.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, tìm ra giải pháp và cảnh báo doanh nghiệp trước những rủi ro liên quan đến tội trốn thuế. Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư hình sự Lê & Trần sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, đồng thời làm đại diện, bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình xác minh, tố giác tin báo tội phạm hoặc điều tra về hành vi trốn thuế của doanh nghiệp.