Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Nhóm các tội phạm về sở hữu trí tuệ: Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, tài sản trí tuệ có giá trị ngày càng cao, mang tính quyết định trong sự thành công và phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, hành vi xâm phạm và nhu cầu bảo hộ đối với các tài sản trí tuệ cũng ngày càng gia tăng.

Sẽ thật bất công nếu tác phẩm do các tác giả tạo ra hoặc sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại,… gắn liền với danh tiếng, hình ảnh gầy dựng bao năm của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hành vi cố ý sao chép, phân phối tác phẩm một cách trái phép hoặc làm giả nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý,… Các doanh nghiệp chân chính sẽ phải đứng trước nguy cơ bị mất lòng tin nơi khách hàng chỉ vì những hành vi xâm phạm trên. Nói cách khác, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà nguy hiểm hơn là triệt tiêu động lực sáng tạo về trí tuệ của các tác giả, các doanh nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung. 

Nhằm bảo vệ tác phẩm, thành quả do mình tạo ra, cá nhân hoặc tổ chức cần có hiểu biết nhất định về quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ. Nhờ có chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẵn sàng tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi thấu hiểu và phối hợp chặt chẽ với khách hàng nhằm bảo vệ quyền và hỗ trợ họ hoạch định các bước tiếp theo trong quá trình kiện tụng. Đội ngũ luật sư Lê & Trần chúng tôi sẵn sàng làm đại diện cho quý doanh nghiệp trước tòa hoặc làm việc với các cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.