Sử dụng lao động nước ngoài – Rủi ro pháp lý thường gặp

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tuyển dụng & sử dung lao động nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ những yêu cầu luật định để việc sử dụng này tuân thủ đúng quy định pháp luật như ký kết hợp đồng lao động khi chưa có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn, chưa cập nhật các thay đổi của pháp luật lao động liên quan đến người lao động nước ngoài, vi phạm các quy định của pháp luật cư trú. Trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đó có thể bị phạt tiền lên đến 150.000.000 VNĐ.

Buổi hội thảo sẽ tập trung vào vấn đề tuân thủ pháp luật khi sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam cùng với các rủi ro nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng và các giải pháp phù hợp.

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt

Thông tin Sự kiện

 • 10

  Tháng 09, 2021

  08:45 AM – 11:00 AM

 • Zoom Online

Phí Tham dự

 • 450K

  Đăng ký từ 01/9/2021

 • 300K

  Đăng ký trước 01/9/2021

Thông tin về Diễn Giả

Hannah Huynh

Hannah là Luật sư Cấp cao của LeTran. Cô ấy hỗ trợ đa dạng các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau về tất cả các vấn đề liên quan đến việc làm/nguồn nhân lực có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của khách hàng, bao gồm việc tuân thủ tất cả quy định pháp luật hiện hành đối với quan hệ lao động, bảo vệ thông tin mật và độc quyền, điều tra và xử lý kỷ luật lao động, thương lượng tập thể, giải pháp về di trú – nhập cư và tất cả vấn đề liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tái cơ cấu và cắt giảm lao động, giải quyết tranh chấp lao động ở tất cả cấp độ. Với chuyên môn sâu rộng, khả năng phân tích sâu sắc, và kinh nghiệm làm việc lâu năm, Hannah đưa ra các giải pháp độc đáo và sáng tạo để giải quyết các khoảng xám của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh pháp lý đang thay đổi và phát triển.