Luật sư & Cộng sự

Stephen Lê

Xem hồ sơ đầy đủ

Katherine Trần

Xem hồ sơ đầy đủ

Chad Meek

Xem hồ sơ đầy đủ

Hannah Huỳnh

Xem hồ sơ đầy đủ

Benjamin Trương

Xem hồ sơ đầy đủ

Victor Nguyễn

Xem hồ sơ đầy đủ

Nguyễn Triều Tiên (Tracy)

Xem hồ sơ đầy đủ

Hania Nguyễn

Xem hồ sơ đầy đủ

Michael Võ

Xem hồ sơ đầy đủ

Jena Phạm

Xem hồ sơ đầy đủ

Vania Van

Xem hồ sơ đầy đủ

Flora Ngô

Xem hồ sơ đầy đủ

Chúng Tôi

Lịch sử Thành lập

Thành lập vào năm 2011, Công ty Luật Lê & Trần được xây dựng trên nền tảng triết lý của sự liêm chính, cẩn thận và khôn ngoan.

Giải thưởng Pháp lý

Chất lượng dịch vụ pháp lý xuất sắc của Công ty Luật Lê & Trần được chứng minh bởi các giải thưởng danh giá mà chúng tôi được trao tặng.

Cảm nhận khách hàng

Công ty Luật được chứng thực năng lực bởi hơn 50 tập đoàn toàn cầu cho dịch vụ pháp lý xuất sắc tại Việt Nam.

Văn hóa Công ty

Chính trực, hiệu quả và công bằng là kim chỉ nam trong định hướng phát triển của Công ty Luật Lê & Trần.

Giá trị Công ty

Sự thoải mái và an tâm là một phần trong trải nghiệm mà khách hàng thường đánh giá cao khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Mỗi ngày, chúng tôi đặt mục tiêu phải trở nên mạnh mẽ hơn ngày hôm qua để mang lại cho khách hàng những kết quả tốt hơn.

Tham gia với chúng tôi

Bạn có muốn làm việc cùng chúng tôi?

Liên lạc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc

tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp với chúng tôi

Liên hệ