AI Đe Dọa Thị Trường Lao Động

“Trí tuệ nhân tạo với sự phát triển không giới hạn và khả năng siêu tiết kiệm thời gian trong xử lý công việc liệu có thể thay thế người lao động hoàn toàn?

Mới đây, CEO của Figure, ông Brett Adcock, đăng video về nguyên mẫu robot Figure-01 có thể sử dụng máy pha cà phê chỉ sau 10 giờ học thông qua quan sát video quay lại cảnh con người thực hiện. Mặc dù hành động đơn giản nhưng nó đánh dấu việc robot có thể học nhiều tác vụ như pha cà phê, giặt và gấp quần áo… chỉ từ hình ảnh/video. Thậm chí, đã từng có AI robot biết chơi chứng khoán và thực hiện thay con người nhiều nhiệm vụ cần chất xám.” – trích báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/ai-de-doa-thi-truong-lao-dong-196240120202640674.htm

AI Đe Dọa Thị Trường Lao Động