Bị Đơn Vụ Kiện Ly Hôn Giấu Địa Chỉ, Xử Lý Ra Sao?

“Thực tiễn cho thấy trong các vụ án ly hôn, rất nhiều trường hợp vợ hoặc chồng không đồng ý ly hôn nên đã cố tình che giấu thông tin, dẫn đến việc xác định địa chỉ chính xác của người bị kiện để nộp đơn khởi kiện hay tống đạt các văn bản tố tụng gặp nhiều khó khăn. Từ đó, việc giải quyết vụ án bị kéo dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như quyền lợi của một bên.

Hiện nay, Điều 192 BLTTDS năm 2015 (hướng dẫn bởi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP) đã có quy định về trường hợp người bị kiện che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì thẩm phán sẽ không trả lại đơn khởi kiện mà tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.” – trích báo Pháp Luật.

Nguồn: https://plo.vn/bi-don-vu-kien-ly-hon-giau-dia-chi-xu-ly-ra-sao-post770666.html#

Bị Đơn Vụ Kiện Ly Hôn Giấu Địa Chỉ, Xử Lý Ra Sao?