Chủ Tịch Nước: Mỗi Bản Án Phải Khiến Mọi Người “Tâm Phục, Khẩu Phục”

“Uy tín của tòa án là uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ, là niềm tin của người dân đối với công lý, công bằng xã hội. Mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người “tâm phục, khẩu phục”, khuất phục được tội phạm, thuyết phục được các bên, xã hội đồng tình; có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nguồn: https://plo.vn/chu-tich-nuoc-moi-ban-an-phai-khien-moi-nguoi-tam-phuc-khau-phuc-post768435.html

Chủ Tịch Nước: Mỗi Bản Án Phải Khiến Mọi Người "Tâm Phục, Khẩu Phục"