Chứng cứ Điện tử trong Giao dịch Thương mại và Giải quyết Tranh chấp

Stephen Le

Nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, hiệu quả là những ưu điểm vượt trội của phương tiện điện tử, tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro khôn lường. Vậy, làm thế nào để kiểm soát rủi ro? Liệu rằng phương tiện điện tử có thể thay thế hoàn toàn ‘văn bản giấy’ hay không? Dữ liệu trích xuất từ phương tiện điện tử có phải là chứng cứ? Chứng cứ điện tử có giá trị như thế nào trong giao dịch thương mại và giải quyết tranh chấp?

Chứng cứ Điện tử trong Giao dịch Thương mại