Chuyển Cơ Quan Công An Điều Tra 9 Vụ Việc Liên Quan Đến Quản Lý, Đầu Tư Dự Án Điện

Nhiều dự án (DA) điện mặt trời (ĐMT) không có quy hoạch (QH) đã được Bộ Công thương “mạnh dạn” phê duyệt bố sung. Cơ quan này cũng tham mưu không đúng, dẫn đến nhiều DA được hưởng giá điện ưu đãi (giá FIT) lên tới hàng ngàn tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ (TTCP) hôm qua (25/12) đã công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện QH và đầu tư xây dựng các công trình điện theo QH điện VII và QH điện VII điều chỉnh. Tại kết luận này, TTCP đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện QH phát triển điện VII điều chỉnh.

Nguồn: Báo Công An

Chuyển Cơ Quan Công An Điều Tra 9 Vụ Việc Liên Quan Đến Quản Lý, Đầu Tư Dự Án Điện