Chuyện Người “Chống Đoàn Thanh Tra 74” Được Phục Hồi Công Việc

“Cụ thể, khi đó Thanh tra Toàn báo cáo Chủ tịch tỉnh với nội dung là Đoàn thanh tra số 74 (thanh tra về bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, vật tư y tế) có nhiều vi phạm về quy trình trong quá trình thanh tra. Từ đó dẫn đến kết luận thanh tra số 03/KL-TT ngày 25-5-2020 không đúng với thực tế khách quan, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hành động trên của ông Toàn xuất phát từ việc bản thân là thành viên của Đoàn thanh tra số 74, nhưng toàn bộ ý kiến của ông đã không được quan tâm. Quá bức xúc, ông đã gửi thẳng báo cáo tới Chủ tịch tỉnh kể rõ sự tình và đề xuất được đối chất với Đoàn thanh tra số 74 trước sự chủ trì mang tính trọng tài của lãnh đạo tỉnh Cà Mau.” – trích báo Pháp Luật.

Nguồn: https://plo.vn/ly-ky-vu-nguoi-chong-doan-thanh-tra-74-o-ca-mau-duoc-phuc-hoi-cong-viec-

Chuyện Người "Chống Đoàn Thanh Tra 74" Được Phục Hồi Công Việc