Công Đoàn TP.HCM Chuyển Mình

“Trong năm 2023, các cấp Công đoàn thành phố đã chi hỗ trợ 7.903 trường hợp với tổng kinh phí 11,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực tế số lượng người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng thu nhập được hỗ trợ tại thành phố lớn hơn rất nhiều so với con số đó do các cấp Công đoàn thành phố đã chủ động đưa nhóm lao động này vào đối tượng ưu tiên chăm lo trong các dịp lễ, Tết hoặc hỗ trợ đột xuất ngay khi họ bị mất việc. Hình thức hỗ trợ cũng đa dạng như tặng phiếu mua hàng, nhu yếu phẩm, tiền mặt, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn để phục hồi kinh tế gia đình, vận động chủ nhà trọ giảm giá cho thuê phòng…” – trích báo Người Lao Động.

Công Đoàn TP.HCM Chuyển Mình