Doanh Nghiệp Khổ Vì Bị Thanh Tra, Kiểm Tra Nhiều

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị cắt giảm những cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết, đúng chỉ đạo của Chính phủ theo hướng không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá một lần/năm.

“Mỗi lần có đoàn thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp (DN) phải bố trí nhân sự để tiếp đón, cung cấp các hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Chưa kể, DN phải tốn kém các khoản chi phí trong thời gian thanh tra, kiểm tra. Trong khi đó, cuối năm là dịp DN cần tập trung đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, hoàn thành những đơn hàng đã ký kết để đạt các mục tiêu về tăng trưởng cho cả năm” – TS Lê Đăng Doanh nói. Ông cho rằng đây là bất cập cần được xem xét để giải quyết thấu đáo, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN.

Nguồn: https://nld.com.vn/doanh-nghiep-kho-vi-bi-thanh-tra-kiem-tra-nhieu-196231218210442851.htm

Doanh Nghiệp Khổ Vì Bị Thanh Tra, Kiểm Tra Nhiều