Gặp Khó Khi Xác Nhận Độc Thân

“Luật Hộ tịch hiện nay có hiệu lực (1-1-2016) và Nghị định 123/2015 thì việc xin cấp giấy xác nhận độc thân có thay đổi so với trước đây. Cụ thể, trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau phải có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Nếu người đó không chứng minh được thì UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi người đó từng đăng ký thường trú xác minh về tình trạng hôn nhân.” – trích báo Pháp Luật.

Nguồn: https://plo.vn/gap-kho-khi-xac-nhan-doc-than-post771024.html

Gặp Khó Khi Xác Nhận Độc Thân