Giám định Thương tật, Trợ cấp Bồi thường, Điều tra khi xảy ra Tai Nạn Lao Động

Stephen Le

Doanh nghiệp có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, người lao động cư trú tại Tỉnh Bình Dương.  Người lao động bị tai nạn lao động tại nơi làm việc.  Doanh nghiệp đã tạm ứng chi phí lương và y tế cho người lao động.  Người lao động cũng đã xuất viện.  Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các vấn đề giám định thương tật, bồi thường, điều tra và báo cáo tai nạn lao động như thế nào?

 

Giám định Thương tật, Trợ cấp Bồi thường, Điều tra khi xảy ra Tai Nạn Lao Động