Gỡ Vướng Trong Việc Tuyển Lao Động Nước Ngoài

“Nghị định 70 chính thức có hiệu lực từ ngày 18-9-2023, sửa đổi và bổ sung 14 nội dung tại Nghị định 152 về việc làm của người nước ngoài tại Việt Nam và việc tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài tại nước ta. Nghị định 70 còn bãi bỏ một số quy định tại Nghị định 35/2022 về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Theo đó, Nghị định 70 nới lỏng yêu cầu đối với chuyên gia, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật nước ngoài vào Việt Nam làm việc; rút ngắn thời hạn báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; thay đổi thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài; thay đổi về trường hợp phải báo cáo nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.” – trích báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/go-vuong-trong-viec-tuyen-lao-dong-nuoc-ngoai-196240203182801144.htm

Gỡ Vướng Trong Việc Tuyển Lao Động Nước Ngoài