Làm Việc Từ Xa Là Xu Thế Chủ Đạo

“Doanh nghiệp (DN) cũng chuyển đổi mô hình truyền thống từ trên xuống theo hướng hợp tác và vi mô hơn, kết hợp yếu tố công nghệ, đã tạo ra văn hóa trao quyền, mang đến nhiều thay đổi tích cực. Mô hình làm việc từ xa của công ty cũng trở thành một nét văn hóa quan trọng, kết hợp hài hòa giữa hình thức làm việc trực tiếp truyền thống và công nghệ. Môi trường làm việc tại công ty rất linh hoạt, ví dụ như nhân viên có thể làm việc tại nhà 2 ngày/tuần, tùy chọn khung giờ làm việc trong ngày, hạn chế tổ chức họp vào chiều thứ sáu để dành thời gian phát triển bản thân…

Liên quan đến chiến lược nhân tài, Sanofi Việt Nam ưu tiên tìm kiếm những tài năng có khả năng thích nghi nhanh với công nghệ và đón đầu xu hướng mới. Nhìn chung, đây sẽ là những ứng viên được săn đón, ở bất kỳ vai trò nào trong mọi công ty. Tất cả chiến lược này giúp DN nâng cao hiệu suất, khả năng thích ứng linh hoạt, cân bằng trong công việc – cuộc sống và sức khỏe cho người lao động.” – ông EMIN TURAN, Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam (DN ngành dược phẩm) chia sẻ.

Nguồn: https://nld.com.vn/lam-viec-tu-xa-la-xu-the-chu-dao-196240120194030088.htm

Làm Việc Từ Xa Là Xu Thế Chủ Đạo