Lao Động Tự Do Có Thể Tham Gia Bảo Hiểm Tai Nạn

Cơ quan soạn thảo đề xuất đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ) tự nguyện là người làm việc không theo hợp đồng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, không tham gia BHXH bắt buộc. Mức đóng dự kiến 1% lương tối thiểu vùng IV (32.500 đồng/tháng), cao hơn mức đóng của người tham gia BHXH bắt buộc về TNLĐ khoảng 3.850 đồng (tương đương 11,85%).” – trích báo Pháp Luật.

Nguồn: https://plo.vn/lao-dong-tu-do-co-the-tham-gia-bao-hiem-tai-nan-post776723.html

Lao Động Tự Do Có Thể Tham Gia Bảo Hiểm Tai Nạn