Phần 3: Lập luận bảo vệ trong tranh chấp lao động

Stephen Le
Hannah Huynh

Tiếp nối chủ đề về Quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, chúng tôi tiếp tục chia sẻ “Phần 3: Lập luận trong tranh chấp lao động” trong tài liệu hội thảo của Luật sư Lê Hoàng Chương đến cộng đồng VLLR. 
 
Trong Phần 3 này, chúng tôi gợi ý một số lập luận quan trọng có thể vận dụng để giúp các bạn bảo vệ quyền lợi của bên mình hoặc bác bỏ các yêu cầu của bên đối lập trong quá trình giải quyết tranh chấp. Hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho công việc của các bạn.

Phần 3: Lập luận bảo vệ trong tranh chấp lao động