QĐ Số 01/2018/PQTT V/v Yêu Cầu Hủy PQTT Do Áp Dụng Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật Về Thời Hiệu Khởi Kiện

Vania Van

Quyết định số: 01/2018/QĐ-PQTT

Bên yên cầu:  Công ty Ke. Ltd

Bên liên quan:  Công ty Syalie, Công ty Syalie 2

V/v: Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài do áp dụng không đúng phạm quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện

 

Nội dung vụ việc

Ngày 22/ 01/ 2009, Công ty KE. Ltd (Công ty KE) là nhà thầu chính của Dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower đã ký hợp đồng về việc thực hiện thiết kế, kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt lớp nhôm bên ngoài với Liên danh Nhà thầu phụ, các Nhà thầu phụ là Công ty Syalie và Công ty Syalie 2. Tổng giá trị hợp đồng là 18.4.6.300 USD. Ngày 30/12/2012, dựa trên công việc đã được hoàn thành, các bên ký Giấy chứng nhận tạm thời (PAC).  Nội dung của PAC là  Công ty KE. Ltd sẽ thanh toán cho Nhà thầu phụ theo các điều khoản và điều kiện như dựa trên Chứng chỉ hoàn thành cơ bản công việc và dựa trên việc cung cấp Bảo lãnh bảo hành của các Nhà thầu phụ. Công ty KE đã thanh toán cho các Nhà thầu phụ tổng số tiền là 16.624.106,45 USD và còn nợ lại các Nhà thầu phụ số tiền là 1.782.193,55 USD. Các Nhà thầu phụ sau đó đã không cung cấp Bảo lãnh bảo hành theo quy định tại PAC. Sau đó, do Công ty KE. Ltd gặp khó khăn về mặt tài chính nên đã không  thanh toán thêm khoản nào cho các Nhà thầu phụ.

Ngày 07/4/2015, Tòa phá sản của Tòa án Seoul- Hàn Quốc (Tòa Phá sản) có quyết định về việc bắt đầu thủ tục phục hồi kinh doanh đối với Công ty KE. Ltd. Tòa Phá sản yêu cầu các chủ nợ của Công ty KE. Ltd đăng ký ghi nhận các khoản nợ trước ngày 13/05/2015. Sau khi thủ tục phục hồi kinh doanh bắt đầu, Công ty KE. Ltd bị cấm thực hiện các khoản thanh toán không nằm trong kế hoạch phục hồi kinh doanh và không được Tòa Phá sản phê duyệt.

Ngày 15/9/2015, các Nhà thầu phụ đã có thư thông báo sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Ngày 10/08/2016, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam nhận được đơn khởi kiện của các Nhà thầu phụ yêu cầu Công ty KE. Ltd thanh toán số tiền 1.782.139,55 USD và khoản lãi suất kèm theo.

 

Phán quyết trọng tài số 28/16 ngày 01/07/2017 của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Yêu cầu Công ty KE. Ltd phải thanh toán cho các Nhà thầu phụ số tiền còn nợ lại là 1.782.139,55 USD. Thanh toán toàn bộ tiền lãi là 266.188,38 USD phát từ số tiền nợ. Thanh toán phí trọng tài là 958.064.062 VNĐ.

 

Không đồng tình với phán quyết, ngày 31/7/2017, Công ty KE. Ltd đã nộp đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài lý do Hội đồng trọng tài vi phạm quy định của luật pháp hiện hành. Hội đồng trọng tài đã xác định sai thời hiệu khởi kiện theo thủ tục tố tụng Trọng tài, trái với Luật Trọng tài thương mại, trái nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.  Hội đồng trọng tài công nhận tư cách khởi kiện của Công ty SYAIE 2 khi Công ty này không có giấy phép thầu theo quy định là trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam được quy định tại Điều 3 của Quy chế về quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ: “Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động tại Việt Nam sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép thầu”.

 

Bên liên quan: Công ty Syalie, Công ty Syalie 2.  Hội đồng trọng tài đã phân tích rất kỹ về việc xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện và văn bản pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ án. Các quy định của Bộ luật dân sự về thời hiệu khởi kiện để tính thời hiệu là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, Bộ luật dân sự được áp dụng chung cho cả Tòa án và Trọng tài khi giải quyết vụ án chứ không có luật riêng cho Trọng tài như Bên yêu cầu trình bày.

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân.  Phán quyết trọng tài đã tuân thủ quy định của pháp luật.  Nội dung Phán quyết không trái với những nguyên tắc cơ bản pháp luật. Không có căn cứ chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Bên yêu cầu.

 

Nhận định của Tòa án

Công ty KE. Ltd cho rằng Hội đồng trọng tài đã xác định thời hiệu khởi kiện không phù hợp với Điều 33 Luật Trọng tài thương mại.  Thư số VLT 14- 14 ngày 13/6/2014 Công ty KE. Ltd đã gửi cho Các Nhà thầu phụ là cơ sở để xác định thời hiệu khởi kiện. Tại văn bản số VLT 14-14 Công ty KE. Ltd đã cam kết sẽ thanh toán 50% khoản nợ vào ngày 10/8/2016 và phần còn lại vào ngày 30/8/2016. Như vậy, thời hiệu khởi kiện bắt đầu kể từ ngày sau ngày 30/8/2016 mà Công ty KE. Ltd cam kết sẽ thanh toán cho các Nhà thầu phụ.  Hội đồng trọng tài áp dụng Điều 162 Bộ luật dân sự năm 2005 là hoàn toàn có cơ sở khi Công ty KE.  Ltd đã thừa nhận nghĩa vụ của mình đối với các Nhà thầu phụ.  Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với Điều 23 khoản 5.c Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán – Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 09/8/2016, các Nhà thầu phụ làm Đơn khởi kiện Công ty KE. Ltd đến Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam là trong thời hiệu khởi kiện.  Do đó, Công ty KE. Ltd cho rằng Hội đồng trọng tài đã giải quyết vụ tranh chấp khi đã hết thời hiệu khởi kiện là không có cơ sở.  Hơn nữa, thời hiệu khởi kiện không phải là một trong các căn cứ hủy Phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 68 Luật Luật Trọng tài thương mại.

Công ty KE. Ltd cho rằng Phán quyết trọng tài trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam vì Hội đồng trọng tài đã công nhận tư cách khởi kiện của Nguyên đơn 2 là Công ty SYAIE 2 khi Công ty này không có giấy phép nhà thầu theo quy định của pháp luật.  Tại phiên họp, Công ty KE. Ltd đã rút lại ý kiến trình bày này vì ngày 29/12/2017 Bộ Xây dựng đã có Công văn số 193/BXD- HĐXD trả lời về vấn đề này nên Hội đồng xét đơn không xem xét.

Quyết định của Tòa án

Không chấp nhận yêu cầu của Công ty KE.Ltd. Công ty KE. Ltd về việc yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 28/16 ngày 01/07/2017 do  Hội đồng trọng tài quốc tế Việt Nam – VIAC ban hành. Công ty KE. Ltd phải chịu 500.000 đồng lệ phí yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

 

Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 2 Điều 31, Điều 414, Điều 415 Bộ luật tố tụng dân sự;  Điều 3, Điều 68, Điều 69, Điều 71 và Điều 72 Luật Trọng tài thương mại;  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14.