QĐ Số 11/2023/QĐ-PQTT V/v Yêu Cầu Hủy Phán Quyết Trọng Tài Liên Quan Đến Tranh Chấp Hợp Đồng Hợp Tác

Vania Van

Quyết định số: 11.2023/QĐ-PQTT

Bên yêu cầu:  Công ty cổ phần đầu tư T

Bên liên quan:  ABSOLUTE HOTEL SERVICE I

V/v Yêu cầu hủy phán quyết Trọng tài liên quan đến tranh chấp hợp đồng hợp tác

 

Nội dung vụ việc

Theo hồ sơ vụ việc, Absolute hotel service 1 (Gọi tắt là A) là một doanh nghiệp quản lý vận hành thương hiệu khách sạn đến từ nước ngoài, được thành lập theo quy định của Hồng Kông và là công ty con của Tập đoàn A, tập đoàn quản lý khách  vận hành thương hiệu khách sạn lớn tại Thái Lan.  Công ty cổ phần đầu tư T (Công ty T) là chủ đầu tư một tòa nhà khách sạn.  Khách sạn do Công ty T là chủ đầu tư là một tòa nhà hỗn hợp có chức năng vừa để ở, vừa để kinh doanh, có khoảng 350 phòng, được phát triển theo mô hình khách sạn nghỉ dưỡng (condotel). Ngày 25/01/2018, Công ty cổ phần đầu tư T và A ký kết hợp đồng kinh doanh dịch vụ quản lý khách sạn cùng nhau. Sau đó hai bên còn ký kết thêm Hợp đồng dịch vụ tổng thể ngày  19/9/2019, Hợp đồng dịch vụ tư vấn ngày 1/12/2019.  Trong quá trình hợp tác, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, A phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Hồng Kông – Trung Quốc, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Để kinh doanh dịch vụ quản lý  khách sạn tại Việt Nam, A phải đảm bảo có có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường, có đội ngũ nhân viên được đào tạo và có giấy chứng nhận chuyên môn về quản lý vận hành của Bộ xây dựng… Công ty T cho rằng A không đủ năng lực đáp ứng các điều kiện để kinh doanh dịch vụ quản lý khách sạn tại Việt Nam. A khởi kiện đến trung tâm trong tài thương mại để giải quyết tranh chấp.

 

Phán quyết trọng tài số 64/20 ngày 11/08/2021 của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã giải quyết tranh chấp hợp đồng giữa Công ty T và A. Không đồng tình với phán quyết, Ngày 06/04/2022, Công ty T khởi kiện yêu câu  hủy Phán quyết trọng tài  với các lý do: Thẩm quyền ký kết các Hợp đồng không đúng. Không đồng ý với việc Hội đồng trọng tài cho rằng Công ty T có lỗi khi thực hiện các Hợp đồng có tranh chấp. Cụ thể:

 

Trọng tài không xem xét quy định của Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở khi nhận định về hiệu lực của các Hợp đồng. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực tại thời điểm các bên ký kết hợp đồng, Luật doanh nghiệp không bắt buộc A phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, tại lĩnh vực quản lý chuyên ngành, Luật kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở có quy định buộc A phải đáp ứng các điều kiện nhất định để hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý khách sạn và các dịch vụ tư vấn khác tại Việt Nam.  Phán quyết trọng tài 64/20 khi xem xét về hiệu lực của các hợp đồng đã ký, Hội đồng trọng tài không xem xét đến các quy định của Luật nhà ở năm 2014 để đánh giá về năng lực, thẩm quyền của A khi ký kết các hợp đồng này là thiếu sót và không khách quan, không đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Để kinh doanh dịch vụ quản lý khách sạn tại Việt Nam, A phải đảm bảo có có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường, có đội ngũ nhân viên được đào tạo và có giấy chứng nhận chuyên môn về quản lý vận hành của Bộ xây dựng. Không những vậy, sau khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực thì A có trách nhiệm phải thông báo tới Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (do A không có trụ sở chính tại Việt Nam) để công bố công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành. Do vậy A có thể không có đủ chức năng, thẩm quyền để ký kết và thực hiện các hợp đồng quản lý khách sạn theo các tiêu chí và điều kiện về kinh doanh dịch vụ khách sạn.

 

Phán quyết trọng tài có nội dung không đúng với sự thật khách quan trong việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý và kế hoạch kinh doanh Khách sạn theo Hợp đồng quản lý khách sạn. Đối với phần mềm Comamche, Công ty T đã nêu rất rõ phần mềm này không đáp ứng được việc quản lý và vận hành khách sạn, gây thiệt hại về uy tín nghiêm trọng cho Công ty. Hội đồng trọng tài nhận định các phần mềm quản lý (bao gồm phần mềm Comamche và phần mềm MyHR) là những công cụ quản lý của A, được A sử dụng để thực hiện Hợp đồng quản lý đã ký với Công ty T. Do đó, trong thời gian Hợp đồng quản lý có hiệu lực, việc thay đổi các công cụ quản lý nói trên vì bất cứ lý do gì cũng cần phải có sự trao đổi và chấp thuận của A với tư cách là Nhà quản lý được Công ty T thuê theo Hợp đồng. Việc Hội đồng trọng tài không xem xét các chứng cứ chứng minh luận điểm của Công ty T mà cho rằng Công ty T vi phạm Hợp đồng quản lý là không đúng với sự thật khách quan và không phù hợp.  Đối với Ủy quyền quản lý và kế hoạch kinh doanh hằng năm Hội đồng trọng tài cho rằng Công ty T có lỗi do chậm trễ trọng việc phản hồi về Kế hoạch kinh doanh hàng năm cũng như chậm trễ ban hành Uỷ quyền quản lý Khách sạn là không đúng sự thật khách quan, bởi ngay sau khi A gửi Kế hoạch kinh doanh hàng năm ngày 12/05/2020, giữa A và Công ty T đã tổ chức rất nhiều cuộc họp trực tuyến để trao đổi về vấn đề này. Công ty T đã nêu rất rõ về việc

Công ty T không chấp thuận Bản Kế hoạch kinh doanh hàng năm do A gửi, lý do chưa phù hợp với điều kiện, tình hình kinh doanh mới, chưa đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. Việc A đơn  phương chấm dứt Hợp đồng quản lý khách sạn với Công ty T khi mà hai bên còn chưa thống nhất và xác lập xong Ủy quyền quản lý Khách sạn và bản Kế hoạch kinh doanh hàng năm với cáo buộc Công ty T vi phạm các Tiêu chuẩn được Nhà quản lý xác định và can thiệp làm A chấm dứt hoàn toàn việc quản lý và vận hành khách sạn là không có căn cứ.

 

Bên liên quan: Absolute hotel service 1

A không đồng ý với việc Công ty T yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 64/20 do đã hết thời hạn yêu cầu hủy phán quyết theo quy định tại Điều 69 Luật trọng tài thương mại. VIAC cũng đã xác nhận vận đơn đã được phát thành công Phán quyết trọng tài vụ việc số 64/20 đã được gửi theo đúng quy định tại Điều 12 Luật trọng tài thương mại và Điều 3 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.  Hội đồng xét đơn đã tuân thủ đúng quy định pháp luật tố tụng. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ đủ cơ sở xác định VIAC đã giao Phán quyết Trọng tài Vụ tranh chấp số 64/20 ngày 11/8/2021 cho Công ty T vào ngày 17/8/2021 theo đúng Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC, do vậy ngày 6/4/2022 Công ty T nộp Đơn yêu cầu Hủy Phán quyết trọng tài là quá thời hạn theo quy định tại điều 69 Luật Trọng tài thương mại. Do vậy đề nghị Hội đồng phiên họp đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu hủy Phán quyết Trọng tài Vụ tranh chấp số 64/20 ngày 11/8/2021 của Công ty T.

 

Nhận định của Tòa án

Này 15/10/2021 Công ty T gửi Văn bản đến VIAC cho rằng chưa nhận được Phán quyết Trọng tài Vụ tranh chấp số 64/20 là phù hợp. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, Văn bản trả lời của VIAC thể hiện ngày 17/3/2022 Công ty T nhận được Bản sao Phán quyết Trọng tài Vụ tranh chấp số 64/20 ngày 11/8/2021 do VIAC gửi, do vậy ngày 6/4/2022 Công ty T gửi Đơn yêu cầu Hủy  Phán quyết Trọng tài Vụ tranh chấp số 64/20 ngày 11/8/2021 đến Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội là trong thời hạn được quy định tại khoản 1 điều 69 Luật Trọng tài thương mại. Công ty T cho rằng VIAC khi giải quyết vụ việc vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Việt Nam, tuy nhiên Công ty T không chỉ ra được Phán quyết trọng tài vi phạm nguyên tắc cơ bản nào của Pháp luật Việt Nam, do vậy yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài của Công ty T không được chấp nhận. Tại phiên họp các bên đều thừa nhận trong suốt quá trình giải quyết tại VIAC các bên đều được trình bày và đưa ra các quan điểm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Mọi yêu cầu của các bên đều được Hội đồng trọng tài xem xét giải quyết. Tại phiên họp không bên nào có yêu cầu phản đối đối với toàn bộ quá trình giải quyết của Hội đồng trọng tài, thấy rằng Hội đồng trọng tài thụ lý và giải quyết vụ việc theo đúng quy định tại điều 68, 71 Luật trọng tài thương mại, do vậy yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài của Công ty T không được chấp nhận.

 

Quyết định của Tòa án

Không chấp nhận yêu cầu của Công ty cổ phần đầu tư T về việc huỷ Phán quyết trọng tài vụ  tranh chấp số 64/20 ngày 11/8/2021 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

 

Cơ sở pháp lý

Khoản 2 điều 31, khoản 3 điều 414, điều 415 Bộ luật tố tụng dân sự. Các điều 13, 68, 69, 71, và 72 Luật Trọng tài thương mại. Khoản 2,3 điều 3 Quy tắc Tố tụng trọng tài VIAC.  Điểm đ khoản 2 điều 14, khoản 2 điều 15 Nghị quyết 01/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao. Khoản 3 điều 39 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14.